UW WAARBORG VOOR BETROUWBARE KWALITEIT

VEILIGHEID & EN 16005:2012

Automatisch en handmatig openende deuren moeten voldoen aan tal van wettelijke NEN-normen en richtlijnen en aan EU standaardcodes. Sinds 10 april 2013 is de EN 16005:2012 regelgeving van kracht in alle landen met een CEN lidmaatschap, waaronder Nederland. Dit is de nieuwe Europese standaard.

De EN 16005:2012 
regelgeving verscherpt en vervangt bestaande regelgeving omtrent de gebruiksveiligheid van automatische deuren voor personentoegang, in vluchtroutes en voor automatische brand(werende)deuren. Tourniquets, schuif- en draai, balans- en vouwdeuren die horizontaal bewegen dienen daarom naast andere, reeds bestaande regelgeving, ook te voldoen aan de EN 16005:2012.

Eisen en voorwaarden

  • Nieuwe installaties moeten volledig voldoen aan de EN 16005:2012;
  • Tijdens de verkoopfase van de nieuwe installatie moet een risico- analyse gedaan worden waarvan de uitkomsten belangrijk zijn voor de uiteindelijke uitvoering van de automatische deur(en) en veiligheidsaccessoires;
  • De ingebruikname van de deur moet gedaan worden tezamen met de gebruiker van de deur en die moet alle functies van de deur goedkeuren bij de deur moeten duidelijke handleidingen geleverd worden die qua inhoud moeten voldoen aan de in de EN 16005:2012 omschreven details;
  • De aandrijving en accessoires moeten van merknaam en type- nummer voorzien zijn, dit in verband met ‘traceability’ van de fabrikant en de installateur;
  • Er moet een lijst met de veiligheidsfuncties en veiligheidsproducten bij de deur aanwezig zijn. Deze moeten duidelijk omschreven zijn;
  • Er moet regelmatig onderhoud aan de deur plaatsvinden, minimaal een keer per jaar, en dit moet door een officieel onderhoudsbedrijf gebeuren;
  • Bestaande installaties moeten tijdens de officiële onderhoudsbeurten nauwkeurig worden bekeken en daar waar nodig moet via een risico analyse de klant aangeboden worden om de deur qua veiligheid te updaten naar de EN 16005:2012.

Concrete gevolgen voor veiligheidssensoren
Een zeer belangrijke eis in de EN 16005:2012 is dat de veiligheidssensoren en de deurautomaat in een constante verbinding met elkaar zijn. Dit wordt bewerkstelligd door een testsignaal dat vanaf de deurautomaat wordt verzonden naar de sensor waarna de sensor het testsignaal beantwoord. Het testsignaal wordt verzonden voor iedere sluitbeweging van de deur.

Wat valt niet onder de EN 16005:2012?
Er zijn situaties waar de nieuwe regelgeving geen invloed op heeft. Deze uitzonderingen zijn:
verticaal bewegende deuren, liftdeuren, deuren op voertuigen, automatische deuren en/of poorten die voornamelijk bedoeld zijn voor transport van of toegang tot goederen, deuren die gebruikt worden in industriële processen, scheidingswanden, deuren buiten het bereik van mensen (zoals machinebeveiligingshekwerk), road blocks en slagbomen, draaikruisen voor beveiliging en deuren op een platform (trein, bus, metro station). Voor deze uitzonderingen bestaat al individuele regelgeving.

Niwa Automatische Deuren biedt u een grote verscheidenheid aan producten die voldoen aan de EN16005:2012, certificaten inbegrepen.

Nieuwe producten zullen ook voldoen aan de EN 16005:2012, indien deze bestemd zijn voor gebruik in de bij de CEN aangesloten landen. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben met betrekking tot de EN 16005:2012, aarzel dan niet op contact met ons op te nemen. Het certificaat van de EN 16005:2012 Neptus & Evolus serie en het TUV-certificaat van de Neptis Serie SLT, SMT en LET kunt u downloaden.

Alle (nieuwe) installaties die door Niwa Automatische Deuren worden geïnstalleerd zijn uitsluitend geproduceerd conform de UNI EN ISO 9001-2000, UNI EN ISO 14001:2004 en CSA voorschriften.

AUTOMATISERINGSTECHNIEK

www.niwa-automatiseringstechniek.nl
hét service- en installatiebedrijf voor een breed scala van producten en diensten op het gebied van geautomatiseerde poorten, hekken en slagbomen.

ELEKTROTECHNIEK

www.niwa-elektrotechniek.nl
dé specialist in de aanleg, het onderhoud, de inspectie en de renovatie van elektrotechnische installaties.

AUTOMATISERINGSTECHNIEK
AUTOMATISERINGSTECHNIEK

www.niwa-automatiseringstechniek.nl
hét service- en installatiebedrijf voor een breed scala van producten en diensten op het gebied van geautomatiseerde poorten, hekken en slagbomen.

ELEKTROTECHNIEK
ELEKTROTECHNIEK

www.niwa-elektrotechniek.nl
dé specialist in de aanleg, het onderhoud, de inspectie en de renovatie van elektrotechnische installaties.